Tentoonstelling in Leuven presenteert bodematlas van Afrika

Nog tot 29 januari loopt in de Arenbergbibliotheek in de Belgische stad Leuven de tentoonstelling ‘Afrika DoorGrond’ die de aandacht vestigt op de diversiteit en schoonheid van de ondergrondse wereld van Afrika.

De tentoonstelling werd geopend op 4 december 2015 door Herman Van Rompuy (voormalig voorzitter van de Europese Raad), Alexander de Croo (minister van Ontwikkelingssamenwerking), Rik Torfs (rector KU Leuven) en Vincent Blondel (rector UCL). 

Hoofdattractie is de ‘Soil Atlas of Africa’, een bodematlas die het duurzaam gebruik van de Afrikaanse bodems wil aanmoedigen. "Gezonde bodems zorgen niet alleen voor productie van voedsel, maar ook van energie. Ze bufferen watervoorraden, onderdrukken ziektes en plagen, en beschermen de biodiversiteit. Omdat ze koolstof vastleggen spelen ze ook een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering."

Met de tentoonstelling over de ondergrondse wereld van Afrika hopen de organisatoren het grote publiek te overtuigen van het belang van een duurzaam bodembeheer. Het initiatief gaat uit van een groep bodemwetenschappers van KU Leuven, de Europese Unie en ISRIC (World Soil Information) en kadert in het Internationaal Jaar van de Bodem 2015.

De  ‘Soil Atlas of Africa’ is samengesteld onder leiding van de Europese Commissie en via ‘Afrika DoorGrond’ wordt de bodemkaarten tot leven gebracht voor een breed publiek.

De pronkstukken zijn 30 met hars geïmpregneerde bodemkernen, zogenaamde ‘monolieten’, van over heel Afrika. Elke monoliet toont een verticale bodemsectie (een ‘bodemprofiel’) exact zoals het er in het veld uitziet. Samen met meer dan 200 indrukwekkende foto’s, geologische stalen en archeologische stukken vertellen deze monolieten hoe bodems cruciaal zijn voor voedselzekerheid, landgebruik en biodiversiteit. Bovendien illustreren ze wat er mogelijk wordt als boeren, burgers, wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven samen werken.

De bodematlas van Afrika is gratis digitaal beschikbaar op de website van de Europese Commissie. Het is een erg toegankelijk, informatief, en rijkelijk geïllustreerd referentiewerk. De atlas bevat niet alleen bodemkaarten maar ook een algemene inleiding over bodems: over de rol en het belang van bodems, over het proces van bodemvorming, over de verschillende functies van bodems, over bodemclassificatie en specifieke kenmerken van verschillende bodemtypes. Het eindresultaat is het gevolg van een samenwerking tussen de Europese Unie, FAO en de Afrikaanse Unie. Met de bodematlas willen zij het duurzaam gebruik van bodemrijkdommen in Afrika aanmoedigen.

Afrika DoorGrond is open voor het publiek tot 29 januari, in de Arenbergbibliotheek van KU Leuven (W. De Croylaan 6, Heverlee), tussen 8.30u en 22u op weekdagen en tussen 10 en 19u in het weekend. Toegang is gratis.

Bodematlas digitaal: http://bit.ly/1U7qNFi. Een hard copy (25 euro) kan besteld worden bij de EU-bookshop.

Bron: http://diplomatie.belgium.be/