Seminar en Masterclass rond VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst

De African World Studies Institute (AWSI) organiseert een serie activiteiten de komende weken in het kader van het voor Mensen van Afrikaanse Afkomst.

Op 23 mei verzorgt Joyce Van Genderen-Naar uit Brussel een seminar “African Caribean & Pacific – EU Programma, het Nederlands EU Voorzitterschap 2016 en het belang en de betekenis voor de Private Sector en de Afrikaanse diaspora in het bijzonder.” En van 2 tot 5 juni 2015 verzorgt Esther Stanford–Xosei uit London een vierdaagse Masterclass “VN Mensenrechten Infrastructuur en Reparations Framework.”

AWSI zegt dat deelnemers na deze twee activiteiten “meer kennis en inzicht zullen hebben verworven en beter in staat zijn om zich actiever in te zetten voor de uitvoering van het VN Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse afkomst respectievelijk de bestrijding van vormen van meervoudige racisme.”

Het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (15-25) werd officieel afgeroepen op 10 december 2014 (Internationale Mensenrechten Dag) tijdens de 69e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De missie en titel van het Decennium zijn ‘Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’.

“De hoofddoelstelling is dat over de gehele wereld mensen van Afrikaanse afkomst het volledig genot ervaren van alle rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, als erkend in de universele verklaring van de rechten van de mens, het Internationaal Verdrag betreffende de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie evenals andere relevante internationale en regionale mensenrechteninstrumenten,” legt ASWI uit.

Het zegt dat in Nederland de besprekingen ter voorbereiding van de vertaalslag van het VN Decennium Activiteiten Programma naar de Nederlandse situatie en de nationale lancering in volle gang zijn.

Beide seminars worden daarom als zeer belangrijk omschreven. Met betrekking tot de ACP/EU workshop van Joyce Naar, vertelt ASWI: “Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten zijn innovatie, hoofdzaken en draagvlak. Voor de Afrikaanse diaspora in Nederland is het des te belangrijk om geïnformeerd en betrokken te blijven. Het EU voorzitterschap zal ook aandacht te besteden aan de landen van herkomst, met name aan de ACP – EU onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen ACP en EU na de beëindiging van de Cotonou Overeenkomst in 2020 alsook aan de nieuwe rol voor de private sector als motor voor de ontwikkeling.”

Het zegt dat deelnemers in staat zullen zijn te begrijpen wat de prioriteiten zijn van het Nederlands EU Voorzitterschap; wat de uitdagingen en kansen zijn en hoe daarin een rol te vervullen; wat de ACP-EU Overeenkomst en samenwerking inhoudt; hoe input te leveren voor de onderhandelingen voor een nieuwe ACP-EU Overeenkomst in de komende jaren, te begrijpen wat de nieuwe rol is van de private sector, als motor van ontwikkeling en hoe deze rol te vervullen. Ook focust het seminar op de noodzaak en het belang van een ACP_EU Diaspora Werkgroep Nederland voor de verdere bestudering, advisering en voeren van besprekingen met ondermeer de ACP in Brussel, het Europees Parlement en het Nederlands EU Voorzitterschap.

En over de Masterclass Reparations van Esther Stanford–Xosei zegt ASWI dat het hoofddoel is om in de behoefte naar meer informatie over de achtergronden van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst te voorzien, onder meer over de VN Mensenrechten infrastructuur in perspectief van de bestrijding van de vormen van meervoudig racisme en het Reparations vraagstuk. "Reparations, een onderwerp waarop vooral in Nederland, een grote taboe rust," zegt ASWI.

Naar en Stanford–Xosei zijn experts in de gebieden waar ze workshops over verzorgen.

Naar is de de eerste en enige advocaat van Surinaamse afkomst in Brussel. Zij is adviseur, auteur en gastdocente gespecialiseerd in internationaal recht, ACP-EU, EPA, WTO, internationale handelsovereenkomsten en vrijhandelsovereenkomsten. Ze heeft gastcolleges gegeven over de ACP-EU samenwerking en WTO gegeven in België en aan universiteiten in Praag (Tsjechië), Milaan (Italië), Wroclaw (Polen) en aan de rechten studenten van de ADEK Universiteit van Suriname. Zij heeft een boek geschreven over de ACP EU samenwerking alsook vele artikelen die zijn gepubliceerd in de Caribbean en door wereldwijde netwerken. Zij is global legal advisor van ACP Civil Society Forum.

Stanford–Xosei (UK) is een Reparations Legal Expert. Ze zal breedvoerig ingaan op wat Reparations inhouden in juridisch, sociaal, politiek, cultureel, psychologisch en financieel opzicht, welke misdaden tegen de mensheid in aanmerking komen voor Reparations of zijn al voor Reparations in aanmerking gekomen, en wat internationale verdragen zeggen over Reparations.

Het en de vinden in mei en juni plaats in Den Haag.