Scholen Utrecht overstag; anti zwarte pieters willen aanklacht tegen Amsterdam

De actiegroepen “Stop blackface” en “Nederland Wordt Beter” hebben piet tegenstanders opgeroepen om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens over Zwarte Piet op Amsterdamse scholen. De oproep kwam vandaag nadat in Utrecht het bestuur van de SPO liet weten dat zwarte piet wordt geschrapt uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school. Amsterdam  behoort daarmee tot een krimpend groepje Nederlandse steden die Zwarte Piet nog niet verbannen hebbe van hun scholen.

Stop blackface en stichting Nederland Wordt Beter beargumenteren dat in Amsterdam meer dan de helft van de kinderen een “niet-westerse achtergrond” heeft en het verzet tegen Zwarte Piet in de stad al jaren erg hoog is. “Uit een enquête bleek dat een kwart van de Amsterdammers zich gediscrimineerd voelt door Zwarte Piet en de helft vond dat dat voor anderen zo is. Er is voldoende bewijs dat Zwarte Piet discriminerend is en daarmee schadelijk is voor kinderen,” zeggen de stichtingen in een persbericht. Ze roepen ouders met kinderen op Amsterdamse scholen op om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens  om ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor een discriminatievrije omgeving.

De stichtigen geven aan dat een dergelijke aanklacht in 2014 door een bezorgde moeder al vruchten afriep. “(Ze) diende een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens omdat ze vond dat de figuur Zwarte Piet haar kinderen blootstelde aan een racistische karikatuur. Het college oordeelde dat Zwarte Piet een discriminerend effect heeft, zelfs als het niet zo bedoeld is. De school moest het Sinterklaasfeest veranderen vanwege haar zorgplicht om voor een discriminatievrije omgeving te zorgen.”

Het College voor de rechten van de Mens oordeelde dat Zwarte Piet discriminerend is:

“Een school heeft de zorgplicht om de leerlingen een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Dat volgt uit de gelijke behandelingswetgeving. Vanaf de intocht van Sinterklaas tot en met 5 december zal Zwarte Piet op school een rol spelen. Zo zullen de kinderen een Zwarte Piet gaan knutselen en krijgen zij Zwarte-Pietengym. Op de school en in de klassen hangen afbeeldingen van Zwarte Piet. De school geeft Zwarte Piet vorm in lijn met de landelijke Zwarte Piet. Die Zwarte Piet heeft een donkere huidskleur, heeft kroeshaar, is de knecht van een witte Sinterklaas en gedraagt zich soms dom. Deze combinatie draagt bij aan het beeld dat mensen met een donkere huidskleur ondergeschikt en dom zijn. Daarmee heeft Zwarte Piet discriminerende aspecten. Daarom is de school in de Sinterklaastijd niet discriminatievrij. Ook al is Sinterklaas een leuk feest en is Zwarte Piet niet discriminerend bedoeld, het College oordeelt dat het effect van Zwarte Piet discriminerend is.”

Ook de mensenrechtenwerkgroep van de VN oordeelde tegen zwarte piet: “Zelfs een diepgewortelde culturele traditie rechtvaardigt geen discriminatoire praktijken en stereotypen,” schreef de Werkgroep op 28 augustus 2015.

Niet lang daarna besloten scholengemeenschappen in Den Haag en Rotterdam dat zwarte piet in zijn traditionele niet welkom was.

Utrecht volgde vandaag. In een persbericht laat het bestuur van SPO Utrecht weten dat het samen met alle schooldirecteuren heeft besloten om zwarte piet te schrappen uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school. Het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is betekent volgens SPO Utrecht dat er “geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken”.

In een persbericht schrijft SPO-Utrecht dat het onderwijs een verantwoordelijke rol heeft in de opvoeding van kinderen. Gezien Zwarte Piet een kwetsend en negatief stereotype is, is er geen plaats meer voor de figuur in het Sinterklaasfeest op de 42 bassischolen die onder de stichting vallen. SPO-Utrecht gaat in overleg met de oudercommissie op zoek naar een manier om op een respectvolle manier het feest te vieren. Eerder besloten openbare scholen in Den Haag en Rotterdam Zwarte Piet al in de ban te doen. In Amsterdam hebben scholen deze stap nog niet gezet.

Stop blackface en stichting Nederland Wordt Beter bieden hulp aan mensen die een klacht willen aandienen. Wij ondersteunen u graag met het indienen van de klacht op de school van uw kind en eventueel het College voor de Rechten van de Mens. Neem contact met ons op via: stopblackface@gmail.com. De actiegroepen publiceerden ook een lijst met stichtingen die gezamenlijk meer dan 100 openbare basisscholen in Amsterdam besturen waar gezamenlijk meer dan 30.000 leerlingen les volgen. 

De actiegroepen hebben op 1 juli, tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op Museumplein, meer dan 700 aangiftes verzameld van mensen die zich gediscrimineerd voelden door de zwarte piet traditie.