Raad van Europa organiseert topconferentie Tolerantie is sterker dan haat

In het kader van zijn voorzitterschap van de Raad van Europa organiseert België op vrijdag 8 mei in Brussel de topconferentie Tolerantie is sterker dan haat.

De 47 lidstaten van de Raad van Europa zijn uitgenodigd om er hun standpunt te komen bevestigen, te blijven ijveren voor meer tolerantie en de strijd tegen haatspraak voort te zetten. België vindt immers dat het samenleven moet worden herbekeken en dat tolerantie moet onderwezen en verspreid worden via het onderwijs, de sociale betrekkingen en de media.

De recente terroristische aanslagen in Parijs, Kopenhagen en Brussel hebben uitgewezen dat extremisme en radicalisering tot terrorisme kunnen leiden. Deze aanslagen, samen met de toenemende terreur in Europa, tonen duidelijk aan voor welke nieuwe uitdagingen Europa staat.

De lidstaten hebben vandaag een dubbele verplichting: enerzijds het leven van eenieder beschermen, anderzijds erop toezien dat de genomen maatregelen tegen haatspraak de fundamentele vrijheden respecteren. Daarom moeten de landen reageren en actie ondernemen om extremisme en haatspraak te bestrijden zonder de fundamentele rechten van de burgers aan te tasten, zoals de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het doel van de conferentie is bijgevolg meerledig: de lidstaten uitnodigen hun standpunt te bepalen, hun inzet bij de strijd tegen intolerantie en haatboodschappen aan te tonen, de waarden van de Raad van Europa (mensenrechten, democratie en rechtstaat) bevorderen als instrumenten van preventie en reactie tegen extremisme en haatboodschappen. Haatpreventie zal centraal staan.

De conferentie zal ook inspiratie putten uit de ervaringen en resultaten van de Beweging tegen haatspraak, de jongerencampagne van de Raad van Europa tegen haatboodschappen. De jongerenvertegenwoordigers en gebruikers van sociale netwerken van de Raad van Europa en zijn lidstaten houden in dat verband een werksessie op 7 mei, de dag voor de conferentie.

Na afloop van het evenement op 8 mei hoopt het Belgische voorzitterschap een gezamenlijke politieke actie en aanbevelingen aan te nemen die opgenomen kunnen worden in de acties van de Raad van Europa ter bestrijding van de dieperliggende oorzaken van radicalisering en extremisme.