Onderzoek gestart voor sociale kaart mensen van Afrikaanse afkomst

Het bureau Institute of Cultural Heritage & Knowledge (ICHK) is een onderzoek gestart naar de “sociale kaart” over mensen van Afrikaanse origine, ter ondersteuning van de doelen van het VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst.

“Het doel van het onderzoek is om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van (actieve) maatschappelijke organisaties in Nederland die mensen van Afrikaanse afkomst als doelgroep hebben,” legt ICHK uit in een persbericht.

Belanghebbenden  en andere geïnteresseerden wordt gevraagt dit formulier in te vullen, dat zal worden gebruikt om de sociale kaart op te stellen. “Door deel te nemen aan het project helpt u mee aan de bevordering van de zichtbaarheid van organisaties, netwerken en experts over mensen van Afrikaanse afkomst,” benadrukt ICHK.

Het bureau voert het onderzoek uit in opdracht van de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) binnen de context van het ambtelijk overleg tussen SZW en de Werkgroep die de activiteiten ontplooit in verband met het internationaal decennium.

Het VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst is op 1 januari 2015 van start gegaan en duurt tot 31 december 2024. De Verenigde Naties besloot hiertoe op 10 december 2014, om aandacht te geven aan de stagnatie die mensen van Afrikaanse afkomst hebben opgelopen door de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en het kolonialisme in het verleden en het racisme en ‘Afrophobia’ waar ze tegenwoordig dagelijks nog mee worden geconfronteerd.

In deze tienjarige periode staan de thema’s ‘Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’ centraal. “De VN gaat uit van drie pijlers die met en bij mensen van Afrikaanse afkomst bereikt moeten worden namelijk: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling,” verklaart ICHK.

Het bureau legt in een persbericht uit dat de sociale kaart noodzakelijk is vanwege “een aantal redenen: 1) in het kader van de betrokkenheidsstrategie; 2) voor de krachtenveld analyse; 3) achterhalen wat er al ondernomen is en/of wordt op het gebied van de bestrijding van ‘Afrofobie’ en antizwarte racisme; 4) wat er al ondernomen is en/of wordt op het gebied van de uitvoering van het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst; en 5)om de leemtes op te sporen in verband met de effectuering van de VN aanbevelingen.”

ICHK zegt dat het LPS en SZW het erover eens zijn dat inzicht in de sociale kaart betreffende mensen van Afrikaanse afkomst belangrijk is.

De Sociale Kaart voor mensen van Afrikaanse afkomst zal worden opgenomen in een publicatie die in verband met het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (van 2015-2025) wordt voorbereid.

De uiterste datum voor het invullen van het formulier is dinsdag aanstaande, 10 november 2015. Geïnteresseerden in het project worden verder verwezen naar de website van de DECADE Coördinatie Werkgroep Nederland (DCW). Onder de link 'onderzoek'  is alle informatie te vinden, inclusief het deelnemersformulier.