Onderzoek bewijst: politie discrimineert

De Nationale Politie zegt dat het thema discriminatie hoog op haar agenda staat, schrijft RTLNieuws vandaag. Het medium schreef dat de politie dat zei naar aanleiding van een onderzoek dat uitwees dat Nederlandse agenten op grote schaal  discrimineren.

Het onderzoek was gepleegd door  de antropoloog Paul Mutsaers, wiens afstudeeropdracht door Trouw belicht werd.

Volgens de antropolloog maken Nederlandse agenten zich op grote schaal schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Hij constateert dat bij controles vaak vooraf op etniciteit een doelgroep wordt bepaald, bijvoorbeeld Turks, Marokkaans of Surinaams.

Er wordt binnen het korps ook gediscrimineerd door autochtone politieagenten richting hun allochtone collega's. "Collega's van allochtone agenten hangen krantenberichten op het prikbord waarop koppen die negatief zijn over islam of migranten zijn omcirkeld", zegt hij.

Ook brengen agenten vaak dakloze migranten naar de stadsgrens of verjagen ze Oost-Europeanen uit het centrum, zonder dat er daarvoor echte wettelijke basis bestaat.

Mutsaers denkt dat het probleem wordt veroorzaakt door de opleiding: "Agenten zijn de afgelopen tien jaar getraind om op hun eigen ideeën, vakmanschap en onderbuikgevoel af te gaan, in plaats van op de regels. Vervolgens misbruikt een deel van hen hun discretionaire ruimte." De antropoloog zegt dat zijn onderzoek heeft uitgewezen dat politiemensen een (te) grote mate van vrijheid hebben gekregen. Die vrijheid wordt vaak niet volgens de regels gebruikt.