Ogenda Adolphins boek 'De familie Puur“ moet kinderen leren grensoverschrijdend gedrag te stoppen

Ogenda Adolphin–Ekhorst presenteert op 23 juni haar boek 'De familie Puur' in Schiedam bij Sint Joris Doelen. Met dit boek dat valt onder haar ProjectPuur wil zij kindermisbruik voorkomen. "Naar mijn idee wordt er structureel nog te weinig gedaan om fysiek en seksueel misbruik, danwel verwaarlozing te voorkomen," schrijft ze in een persbericht.

Ze zegt dat jaarlijks minstens honderdnegentienduizend kinderen in Nederland te maken krijgen met kindermishandeling. “Daaronder valt ook fysiek misbruik,verwaarlozing en seksueel misbruik”, vertelt Ogenda Adolphin–Ekhorst. “Met mijn boek wil ik kinderen op gepaste wijze leren over een gezonde seksuele ontwikkeling en grensoverschrijdend gedrag.”

"Ik denk dat dit boek als geroepen komt, zeker na alle ophef,” zegt ze. De auteur vindt het “schrijnend dat er aan de andere kant een ‘pedo-handboek bestaat, terwijl daar niets aan gedaan wordt.”

Ook stoort het haar zeer dat er “veel grensoverschrijdend gedrag op scholen voor komt en dat leraren daar niet adequaat mee weten om te gaan. Veel docenten denken volgens de auteur onterecht dat ietwat afwijkend gedrag deels hoort bij de ontwikkeling van een kind. 

Grenzen aangeven

Adolphin-Ekhorst: “Het is voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar ontzettend belangrijk om te leren wat wel en niet kan op het gebied van seksuele ontwikkeling en hoe zij hun grenzen kunnen en mogen aangeven.” De auteur wil ouders en professionals helpen om de schaamte over dit onderwerp weg te nemen zodat zij makkelijker over seksuele ontwikkeling kunnen praten met kinderen in die leeftijd.

“Ik zie vaak genoeg nog dat mensen het moeilijk vinden om grensoverschrijdend gedrag te benoemen. Ze kampen dan met handelsverlegenheid.”

De familie Puur

De familie Puur is een kleurrijk boek dat handvatten biedt voor laagdrempelig onderwijs over kindermishandeling. Het helpt kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar oud het verschil tussen juiste en onjuiste aanrakingen te herkennen ,maar ook welke emoties daarbij komen kijken.

Het boek is een perfect ezelsbruggetje naar een gezonde seksuele ontwikkeling. Het boek is zodanig geschreven, dat  ouder en zelf kunnen kiezen hoe diep ze op het onderwerp willen ingaan.

Kinderrechtenaward

De Auteur startte ProjectPuur om het taboe rond kindermishandeling meer bespreekbaar te maken, door het licht te schijnen op de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Hiervoor heeft zijn een lespakket ontwikkeld, genaamd de 'Puur methode'. Met dit idee heeft zij ook de kinderrechten award in Rotterdam gewonnen. Het lespakket zal in combinatie met het boek worden aangeboden op alle scholen in Rotterdam.