NiNsee: afschuw over onacceptabel politie optreden

"Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid er voor kiest om duizenden aan belastinggeld te spenderen aan beveiligingsmaatregelen om de achterhaalde karikatuur Zwarte Piet te kunnen blijven handhaven. "

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft zich formeel uitgesproken tegen de manier waarop de Rotterdamse politie anti zwarte piet demonstranten behandeld heeft afgelopen zaterdag .

In een persbericht dat gezamenlijk met het Surinaams Inspraak Orgaan, de Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders werd uitgebracht maandagmorgen spreken deze Samenwerkende Organisaties hun afschuw en afkeuring uit over het feit dat bezorgde burgers die stelling nemen tegen Zwarte Piet op zaterdag 12 november 2016 zijn aangehouden en beperkt zijn in hun vrijheid van meningsuiting door de politie Rotterdam.”

Het persbericht kwam naar aanleiding van de bijkans 200 arrestaties van demonstranten door de Rotterdamse politie, afgelopen zaterdag. Nieuwsberichten, maar ook posts en videobeelden op social media toonden hoe zwarte demonstranten en hun sympathisanten in een hoek werden gedreven, vanwaaruit ze hardhandig in politiebusjes werden geladen. “Ze hebben ons als beesten behandeld,” schreef één demonstrant op zijn Facebook pagina.

"Dit kan absoluut niet langer zo doorgaan. Het wordt nu eens echt tijd dat het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen wordt.” 

In het persbericht van de Samenwerkende Organisaties wordt gezegd dat de demonstranten al bij hun vertrek uit Amsterdam werden achtervolgd door de politie “als zijnde criminelen en terroristen.” In Rotterdam werd de groep ter hoogte van het Grafisch Lyceum Rotterdam door hen omsingeld en met veel machtsvertoon verhinderd verder te reizen naar Maassluis. Politiefunctionarissen meldden dat naast de noodverordening voor Maassluis er voor Rotterdam een demonstratieverbod gold op zaterdag 12 november 2016.

NiNsee zegt zich ernstig zorgen te maken over de vrijheid van meningsuiting als het specifiek om zwart racisme gaat. “Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid er liever voor kiest om duizenden euro’s belastinggeld te spenderen aan (beveiligings)maatregelen om de achterhaalde karikatuur Zwarte Piet te kunnen blijven handhaven. Dit terwijl de signalen vanuit de maatschappij (RTL, Albert Heijn, Jumbo etc.) en internationaal (Verenigde Naties, België) steeds talrijker worden dat dit niet langer zo door kan en mag gaan. De Samenwerkende Organisaties vinden dit een absurde en onacceptabele situatie,” zegt het persbericht.

Het zegt verder: “Onze jongeren en hun sympathisanten zijn mede op basis van etnisch profileren aangehouden, langdurig vastgehouden en verhoord. Dit is op sommige momenten met stevig geweld gepaard gegaan en heeft onder omstandigheden plaatsgevonden die niet passen bij een moderne verlichte democratie. Dit kan absoluut niet langer zo doorgaan. Het wordt nu eens echt tijd dat het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen wordt.”

“De Nederlandse grondwet artikel 7: vrijheid van meningsuiting Een groot goed waar een iedere Nederlander respect voor dient te hebben. Wij zijn helaas (wederom) getuige geweest hoe dit artikel in onze Grondwet niet door de politie, de gemeente Rotterdam en de gemeente Maassluis is nageleefd. Wij hebben met lede ogen moeten aanzien dat vreedzaam protest heeft geresulteerd in bijna tweehonderd arrestaties van tegenstanders van Zwarte Piet. Moedige Nederlanders die opkomen voor hun rechten en die strijden tegen (institutioneel) racisme en streven naar een beter inclusief Nederland.”

De Samenwerkende Organisaties roepen alle relevante actoren met klem op om het voorbeeld van België te volgen door een Nederlands "Pietenpact" te onderteken en “er zo voor te zorgen dat wij in 2017 definitief afscheid nemen van Zwarte Piet.”