Nigeria: Meisjesbesnijdenis nu strafbaar

De Nigeriaanse President Goodluck Jonathan heeft vorige week zijn handtekening geplaatst onder een nieuwe wet die meisjesbesnijdenis moet tegengaan. Het senaat nam de Violence Against Persons Prohibition Bill enkele weken geleden aan.

De is één onderdeel van een eeuwenoud ritueel waarmee de overgang van meisje naar vrouw wordt gevierd. Een minder mooi, zelfs erg gevaarlijk onderdeel.

De besnijdenis veroorzaakt veel pijn. Daarnaast heeft het gebruik ernstige medische consequenties. Zo is de kans op het ontstaan van infecties groot, treden er bloedingen op en krijgen de meisjes moeilijkheden met plassen. Ook op de lange termijn zijn er risico’s zoals onvruchtbaarheid, infecties aan de urinewegen, cystes, en extreem zware en pijnlijke bevallingen, soms met dodelijke afloop. Ook vervelend: besnijdenis beperkt het seksuele genot van vrouwen en daarmee ook hun recht op veilige en gezonde seks.

De voorstelwet die de besnijdenis nu verbant, was ingediend door senaatsvoorzitter Victor Ndoma-Egba om huiselijk en publiek geweld in het land tegen te gaan met zware straffen voor overtreders.

Strafbaar zijn nu meisjesbesnijdenis (of ook vrouwelijke genitale verminking), gedwongen uitzetting, het in de steek laten van echtgenotes, kinderen en andere afhankelijken zonder monetaire voorzieningen en andere gewoontes die lichamelijke schade kunnen veroorzaken.

Vice president van het Senaat, Ike Ekweremadu, zei dat de nieuwe wet bedoeld was om de meest kwetsbare mensen in de gemeenschap te beschermen. “De primaire verantwoordelijkheid van de overheid is om levens en eigendommen te beschermen. Onze verantwoordelijkheid als senaat is om die wetten te maken die de overheid in staat stellen haar verantwoordelijkheden na te komen,” zei Ekweremadu. “Vandaag hebben we één van onze verantwoordelijkheden uitgevoerd.”

Overal ter wereld wordt meisjes- en vrouwenbesnijdenis beschouwd als een ontoelaatbare schending van de rechten van de vrouw. Geschat word dat ruim 92 miljoen meisjes in Afrika zijn besneden, omdat mannen uit nomadische gemeenschappen niet zouden willen trouwen met een onbesneden partner. En omdat de besnijdenis hét moment vormt waarop de meisjes – van zeven tot 15 jaar – uitgehuwelijkt kunnen worden. Het snelle trouwen van de jonge vrouwen leidt tot massale schooluitval en tienerzwangerschappen.

Foto Amref Flying Doctors: prachtig uigedoste meises lopen na afloop van het ritueel door een ereboog en worden door de gemeenschap welkomgeheten als vrouwen.