Motie voorkeursbeleid mensen van Afro afkomst zaterdag toegelicht

Eric Smaling, het SP Tweede Kamerlid dat de motie over voorkeursbeleid voor mensen van Afrikaanse afkomst bij buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Afrika initieerde, spreekt aanstaande zaterdag tijdens het ACP-EU seminar dat de African World Studies Institute (AWSI) organiseert in Den Haag.

Het seminar, verzorgd door Brusselse/Surinaamse advocaat Joyce Naar, wordt gehouden in het kader van het VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst (2015/2014) en van het Nederlands voorzitterschap van Raad van de Europese Unie, van 1 januari tot en met 30 juni 2016. “Voor de Afrikaanse diaspora in Nederland is het des te belangrijk om geïnformeerd en betrokken te blijven. Het EU voorzitterschap zal ook aandacht te besteden aan de landen van herkomst, met name aan de ACP – EU onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen ACP en EU na de beëindiging van de Cotonou Overeenkomst in 2020 alsook aan de nieuwe rol voor de private sector als motor voor de ontwikkeling,” vertelt AWSI.

Het zegt dat deelnemers in staat zullen zijn te begrijpen wat de prioriteiten zijn van het Nederlands EU Voorzitterschap; wat de uitdagingen en kansen zijn en hoe daarin een rol te vervullen; wat de ACP-EU Overeenkomst en samenwerking inhoudt.

AWSI zegt dat Tweede Kamerlid Eric Smaling tijdens het seminar “tekst en uitleg zal geven over de achtergronden van zijn motie en de uitvoering daarvan.” De motie werd op 30 april 2015 aangenomen, en roept op om de Afrikaanse diaspora weer een actieve rol te geven in ontwikkelingsprojecten van Nederlandse hulporganisaties in hun land van herkomst.

Een onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit, dat gedaan werd op verzoek van Africa in Motion, een organisatie van Afrikaanse diaspora, concludeerde dat aangezien migranten uit Afrika de taal en cultuur in hun land van herkomst, én die in Nederland kennen, er meer gebruik van hun kennis zou kunnen worden in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Max Koffi van Africa in Motion ging met de resultaten onder de arm naar de Tweede Kamer, en kreeg gehoor. Een meerderheid stemde in met een motie van de SP om diaspora meer te betrekken bij de Strategische Partnerschappen die minister Ploumen sloot met maatschappelijke organisaties, en bij toekomstig beleid.

De ontwikkelingswerk website OneWorld.nl vertelt dat Koffi al jaren pleit voor een grotere rol van diaspora. 'De diaspora stuurt veel geld naar hun familie in Afrika, bij elkaar meer dan de officiële ontwikkelingshulp. Maar ze praten weinig mee met ontwikkelingsorganisaties. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is een veel te witte sector.' Koffi wil dat diaspora niet alleen meepraten over migratie, integratie en terugkeerbeleid, maar ook over zaken als economie, landbouw of grondstoffen uit hun land van herkomst. De onderzoekers van de wetenschapswinkel simuleerden een consultatie over grondstofbeleid van de EU. In de echte consultatie praatten geen diaspora mee. In de simulatie legden diaspora meer nadruk op het toevoegen van waarde aan grondstoffen in Afrika dan niet-afrikanen. Koffi zegt dat organisaties van diaspora tevergeefs aanklopten bij ontwikkelingsorganisaties om mee te doen met strategische partnerschappen.