Minister Asscher: maatregelen tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher komt binnenkort met een "stevig pakket maatregelen" om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het gaat vooral om het bestrijden van discriminatie bij sollicitaties.

Asscher kondigde de maatregelen dinsdag aan bij de presentatie van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt.

Hij wacht nog op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), en komt dan "zo snel mogelijk" met een plan. Daarin staat in elk geval dat bedrijven die worden veroordeeld voor discriminatie, geen overheidsopdrachten meer krijgen.

Uit het SCP-rapport blijkt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie keer zo hoog is als onder autochtone Nederlanders.

Dat komt gedeeltelijk doordat allochtonen minder actief zijn met solliciteren, maar ook door discriminatie, zei de minister. "Discriminatie is strafbaar. Als bedrijven discrimineren moeten ze worden aangepakt." Hij roept sollicitanten die discriminatie ervaren op om aangifte te doen.

Bron: NU.nl