EC rapport: discriminatiegevoel in Nederland het hoogst

Het percentage mensen dat denkt dat er gediscrimineerd wordt op grond van etnische afkomst ligt in Nederland het hoogst van alle Europese landen. Dit zegt een Eurobarometer-rapport dat in oktober is gepubliceerd door de Europese Commissie.

Voor dit rapport werden inwoners uit alle EU-lidstaten ondervraagd naar hun persoonlijke ervaringen met discriminatie in het afgelopen jaar en hoe zij denken over discriminatie als maatschappelijk probleem.

21% van alle Europeanen gaf aan het afgelopen jaar een vorm van discriminatie te hebben ervaren. Mensen met een beperking (37%), mensen met homoseksuele gerichtheid (32%), en mensen die behoren tot een etnische minderheid (30%) ervaren meer discriminatie dan andere groepen. Discriminatie op grond van ethnische afkomst stond Europa-wijd op 64%.

Nederland wijkt in een aantal opzichten af van andere Europese lidstaten;met name waar het discriminatie op grond van etnische herkomst betreft, steekt het land ver boven de rest uit. 84% van de Nederlanders denkt dat discriminatie op grond van etnische herkomst vaak voorkomt.

Als er gekeken wordt naar andere vormen van discriminatie dan zijn de verschillen tussen Nederland en andere landen kleiner. 58% van alle Europeanen denkt dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid  vaak voorkomt (in Nederland 64% ). Voor de grond religie of geloof zijn de percentages 50% in Europa en 66% in Nederland, voor de grond handicap 50% in Europa en 53% in Nederland , voor de grond leeftijd (ouder dan 55) zijn de percentages gelijk (50%).

In de Eurobarometer is ook gevraagd naar wat mensen zouden doen als ze gediscrimineerd worden. Aan welke organisatie zouden ze het geval rapporteren? Op deze vraag werd de politie het vaakst genoemd: 35% van alle Europeanen zou naar de politie gaan. In Nederland ligt dat percentage iets lager: 28%. In alle Europese landen zijn er specifieke organisaties die zich richten op de gelijke behandeling. In Nederland zijn dat het College voor de Rechten van de Mens en de antidiscriminatiebureaus.  In Nederland zou 34% van de ondervraagden naar zo'n organisatie gaan tegenover 17% van alle Europeanen.

Voorts blijk uit de Eurobarometer dat veel mensen maatregelen tegen discriminatie ondersteunen. 62% van alle Europeanen vindt dat nieuwe maatregelen genomen zouden worden om mensen tegen discriminatie te beschermen. In Nederland ligt dat percentage lager: 51%. Nederlanders tonen zich, in vergelijking met andere Europeanen, dus meer gericht op het probleem in plaats van de oplossing.

Zij vinden dat discriminatie vaker voorkomt dan andere Europeanen. Anderzijds worden in Nederland nieuwe maatregelen tegen discriminatie minder ondersteund dan in Europa als geheel.