CheckpointZO hield toekomstdebat tussen jong en oud

Een sfeerverslag ...   

‘Laat van je horen en ga je verdiepen in politiek, zodat je het later van de oudere generatie kan overnemen’. Met deze woorden richtte Muriёl Dalgliesh (voorzitter van de bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost) zich tot de aanwezige jongeren tijdens de opening van het grote Toekomstdebat van CheckpointZO dat 9 april plaatsvond in cultureel ontmoetingscentrum NoLIMIT.

Checkpoint Zuidoost is het jongerenservicepunt van stadsdeel Amsterdam Zuidoost en is er voor alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit Zuidoost die positief bezig zijn met hun toekomst en meer willen weten over onderwerpen als opleiding, werk, geld en gezondheid. 

De jongerenambassadeurs van CheckpointZO hebben aangegeven graag meer ruimte te zien voor gesprek tussen jong en oud in Zuidoost. In dit kader zijn deze middag jong en oud onder leiding van Andrew Makkinga met elkaar in discussie gegaan over drie verschillende toekomstthema’s: onderwijs en carrière, zorg voor elkaar en seksualiteit. Aan de hand van drie stellingen werden verschillende generaties uitgedaagd het gesprek aan te gaan met als doel van elkaar te leren, onderling meer begrip te creëren en jong en oud dichter bij elkaar te brengen.

Langzaam druppelde de zaal vol, onder de aanwezigen waren leerlingen van het ROC, buurtambassadeurs, jonge en oudere buurtbewoners van Zuidoost en verschillende professionals. Ook de jury nam plaats. Naast Muriёl Dalgliesh bestond de jury uit Priscilla Obeng (jongerenambassadeur bij CheckpointZO), Severin Heuvelman (winnaar mbo debat 2015) en Peter Paul Tabak (buurtambassadeur en debat docent bij IDEA). Elke stelling werd geïntroduceerd met een warming-up. Tijdens de warming-up werden de aanwezigen uitgedaagd om links of rechts over de streep te stappen als zij het wel of juist niet eens waren met de korte introductiestellingen.

Het eerste thema dat aan bod kwam was onderwijs en carrière. Tijdens de warming-up kwam naar voren dat school & carrière erg belangrijk is voor vele aanwezigen. Ook werd duidelijk dat veel aanwezigen, jong en oud, zich niet altijd goed begrepen voelden door hun docenten. De hoofdstelling binnen het eerste thema ging over stress. Is stress onder jongeren een ‘sign of the times’? Of was dat vroeger ook al zo?

De stelling Stress onder jongeren is van alle tijden er wordt nu alleen meer over gezeurd! leverde nog redelijk wat eensgezindheid op in de zaal. Er werd genoemd dat jongeren van nu inderdaad meer stress hebben dan vroeger, mede door de altijd aanwezige Social Media en door het gebrek aan banen. Een docent van het ROC benadrukt dat het docenten en scholen de neiging hebben erg de nadruk te leggen of studiekeuzes en carrière keuzes en dat zorgt vaak voor stress bij zijn leerlingen. Daarop wordt gereageerd dat niet alleen jongeren, maar iedereen tegenwoordig meer stress heeft. ‘Er zijn meer keuzes, er is meer verantwoordelijkheid. Als jij faalt, heb je het aan je zelf te danken! Vroeger lag het veel meer vast welk pad je op ging’. Een van jongeren zegt echter: ‘Of je stress hebt is persoonlijk. Het komt door je instelling, je moet prioriteiten stellen. Als je dat doet, heb je geen stress!’     

Het tweede thema ging over het zorgen voor een ander; zorgen voor je buurman, zou jij dat doen? Hoever ga je hierin? Zou je je ouders in huis nemen als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen? Daar was de zaal nog niet zo zeker van. Ongeveer een kwart van de aanwezigen stak de groene kaart op: ‘Ja, maar ze moeten wel de grenzen kennen in mijn huis’.

De tweede stelling: Zorg voor de buurman is niet mijn zaak leverde wat verdeling op tussen jong en oud. ‘Het is absoluut niet mijn zaak, omdat ik niet bepaal wie er naast mij komt wonen’ vond een van de jongeren. Daar werd aan toegevoegd: ‘Je moet echt een band hebben om voor iemand te willen zorgen. Als ik geen band heb met mijn buur, dan zou ik het niet doen’. ‘Pas als ze mij beter leren kennen of als we een speciale band hebben, dan doe ik het!’. Een van de buurtambassadeurs in Zuidoost reageerde hierop: ‘Een relatie bouw je met z’n tweeën op. Ik heb laatst gehad dat mijn computer het niet deed, toen heb ik aangebeld bij mijn buurman en gevraagd  of hij me kon helpen. Je moet zelf initiatief nemen om een band op te bouwen.’ Een andere aanwezige beaamt: ‘Het is echt zoals het gezegde: een goede buur is beter dan een verre vriend’. Dan zegt een van de jongeren: ‘Ik probeer soms contact te maken maar mensen willen het vaak niet’. Waarop een oudere aanwezige reageert dat je nooit te moe moet zijn om iemand te helpen, ook als je diegene niet kent. ‘Hier moet op gelet worden in de opvoeding van kinderen!’

Het derde en laatste thema van het debat besprak seksualiteit en onze seksuele grenzen. In de warming-up kwam o.a. het versturen en doorsturen van naakt-selfies via social media aan bod. Zeer veelvoorkomend vond het merendeel van het publiek:  ‘Maar je kan beter met haar naar bed gaan, dan zie je alles!’ riep één van jongeren in de zaal. De zaal kwam bij dit laatste thema echt los en de discussie werd feller.  

Onze seksuele grenzen zijn aan het verschuiven en dat is slecht! luidt de stelling. ‘Vroeger had je muziekgroepen in pak, tegenwoordig treden muziekgroepen op in hun onderkleding!’ zegt een van de aanwezige senioren. Waarna een gelach en applaus opstijgt uit de zaal. Een jongere, die werkt als portier, sluit zich hierbij aan: ‘Ik merk bij schoolfeesten dat hele jonge meisjes zich steeds bloter kleden’. Toch klinken er ook tegengeluiden in de zaal. Een oudere aanwezige vertelt dat het er vroeger ook al heftig aan toe ging bij ‘schuurfeesten’. Het verschil zit hem vooral in het feit dat alles voor eeuwig op het internet kan komen te staan. Iemand in het publiek geeft aan dat je de verschuiving van seksuele grenzen juist ziet bij een oudere generatie en niet zozeer bij de jongeren. ‘Vroeger was er veel meer een moreel verschil tussen jong en oud.

Tegenwoordig leest iedere huisvrouw Fifty shades of grey: ouderen hebben schijt.’ Een van de jongere kaart aan dat jongeren tegenwoordig worden overspoeld met porno op internet: ‘Jongeren moeten zich bewust zijn dat porno niet het echte leven is.’ Een moeder in de zaal voegt hier aan toe dat het voor ouders soms gênant is om het gesprek over seksualiteit met hun kinderen aan te gaan, want door het internet weten kinderen inmiddels veel meer dan hun ouders. Maar ondanks dat dit gênant is, moeten ouders het toch proberen, vonden een aantal jongeren. Tot slot wordt er nog gesproken over respect voor vrouwen en of het nou wel of niet aanstootgevend is als een meisje zich ‘sletterig’ kleed, en wie verantwoordelijk is. De meningen zijn hierover verdeeld. Een van de aanwezige eindigde deze discussie met de woorden: ‘We zijn vrouwen aan het leren zich te bedekken omdat mannen zich niet kunnen beheersen, maar waar heeft het ons gebracht?’ Waar het publiek luid voor applaudisseert.

Jong én oud leken nog uren over seksualiteit door te kunnen praten maar de tijd zat er alweer op. Maar niet voordat de beste debaters met een prijs beloond waren! De jury ging in beraad; in de zaal vertelde Batsheba, één van de jongerenambassadeurs van CheckpointZO, waarom zij jongerenambassadeur is geworden: ‘Ik wil met jongeren in gesprek: jongeren moeten leren open te zijn, ook met ouders en met ouderen’. Hajar (leerlinge van het ROC) ontving de prijs voor ‘Young allround debater’ vooral voor haar gepassioneerdheid. Alexandra (o.a. moeder en buurtambassadeur in Zuidoost) ontving een prijs als beste ‘Senior allround debater’ de jury prees haar om haar argumenten, die ze overtuigend onderbouwde met haar eigen verhaal. En tot slot ontving Elisha de prijs voor het meest inventieve argument, dit door zijn sterke persoonlijke verhaal dat hij eraan verbond.

Wat een geweldige input van jong en oud uit Zuidoost! Allemaal ontzettend bedankt!

Klik hier voor de uitzending van Radiozender FunX – Jouw Stad Amsterdam voor interviews met de twee winnende allround debaters van de twee verschillende generaties, en met één van onze jongerenambassadeurs. (Direct naar de interviews? Skip door naar 2u 18 en naar 2u 40!). Hier vind je voor de foto’s van het debat. 

Bron Checkpoint zo