"Buitenlanders" eten gezonder

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eten "allochtonen" gezonder dan "autochtonen".

CBS deed samen met het RIVM een onderzoek naar de Nederlandse eetgewoonten, voor een Gezondheidsenquête, die wordt samengesteld door het CBS en het RIVM. Met de cijfers wordt de Leefmonitor opgesteld, die als basis moet dienen voor beleid en wetenschappelijk onderzoek.

Vooral bij groente en vis scoren mensen van buitenlandse afkomst veel beter. Bij de groente zijn het vooral de westerse allochtonen die het gemiddelde omhoog halen; bij de vis doet de niet-westerse allochtoon het weer veel beter. Fruit wordt door autochtonen en allochtonen vrijwel evenveel gegeten.

CBS meldt dat ruim driekwart van de Nederlanders te weinig groente, fruit en vis eet. Slechts een kwart van de bevolking haalt de dagelijkse norm.

(NOS.nl)