België wil ongelijkheid, discriminatie mensen van Afrikaanse afkomst aanpakken

België heeft aangekondigd dat het een raamwerk zal creëren als instrument voor de Verenigde Naties, de civiele samenleving en particuliere actoren om verder ongelijkheid en discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst aan te pakken.

“De komende jaren wordt de maatschappelijke inbreng van deze personen in kaart gebracht en kan verder werk worden gemaakt van hun integratie,” zei het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.

Het bericht had betrekking op het Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst, zoals 2015-2024 is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Belgie onderschrijft dat nog al te vaak krijgen mensen van Afrikaanse afkomst niet alle kansen krijgen, in die zin dat ze weinig of geen toegang hebben tot onderwijs en sociale zekerheid.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon formuleert het als volgt: ‘Mensen van Afrikaanse afkomst hebben het meest onder racisme te lijden. Vaak ontberen zij fundamentele rechten zoals toegang tot goede gezondheidszorg en onderwijs’.

Het Belgisch persbericht zegt dat uit studies is gebleken dat op alle continenten mensen met Afrikaanse roots vaak deel uitmaken van de armste bevolkingsgroepen aan de rand van de maatschappij. “Discriminatie is nog lang niet uitgebannen en sommigen zien zich dan ook nog altijd geconfronteerd met sociaal, juridisch en raciaal onrecht. Om hiertegen de strijd aan te binden keurden de VN in 2001 de Verklaring en het Actieprogramma van Durban goed (DDPA). Dit document bevat maatregelen om racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid tegen te gaan. Er mag dan al enige vooruitgang zijn geboekt, toch blijft de ongelijkheid bestaan,” zegt BuZA.

Het zegt dat als belangrijkste doelstellingen van het Decennium het noteert het bevorderen van de eerbiediging van alle mensenrechten en van de fundamentele vrijheden. Daarnaast staan de verbetering van de kennis, de eerbiediging van de diversiteit van het erfgoed en de instelling van internationale, nationale en regionale rechtskaders hoog op de VN-agenda.