België Moves with Africa

De Belgische Ministeries van Ontwikkelingssamenwerking en het van Onderwijs steunen het project Move with Africa dat geїniteerd is door de Franstalige krant La Libre Belgique.

Als onderdeel van dit project zijn al 150 jongeren en 30 leerkrachten betrokken bij een project van concrete ontwikkelingssamenwerking in Afrika. Na een voorbereiding van enkele maanden gaan de deelnemers naar een ander land om de mensen te ontmoeten en hun cultuur te ontdekken. Dit verblijf van 10 tot 15 dagen stelt hen in staat om samen te leven en gedachtes uit te wisselen met de betrokken partners in dit project. Ze ontdekken wat de verschillende organisaties doen ter plaatse. Daardoor veranderen ze van toeschouwer naar actieve medewerker.

Op woensdag 13 mei werd op de campus van Ceria een afsluitingsceremonie gehouden voor de derde editie van dit project.  Meer dan 200 studenten, docenten en begeleiders kwamen ervaringen uitwisselen in een vrolijke sfeer.

Een aantal studenten gingen naar West-Afrika, anderen verkozen het gebied van de Grote Meren. Een onvergetelijke ervaring opdoen, dat was essentieel. Alle jongeren zijn het eens over dit: “Het is belangrijk om het allemaal met je eigen ogen te zien, zodat je zelf kan beseffen hoe het eraan toegaat in die landen!“ Deze jongeren geloven steeds minder in de media. Daarom is hun grote wens om zich in beweging te zetten voor deze landen en door met een kritische blik te kijken naar de manier waarop de realiteit wordt geportretteerd. Nadien werd het woord gegeven aan de leerkrachten, de drijvende krachten achter dit project. Zij feliciteerden de studenten voor hun doorzettingsvermogen, openheid en moed tijdens ontmoetingen met minderbedeelden in Afrika. Vervolgens werden de ngo’s en La Libre Belgique bedankt voor hun rol in heel dit avontuur. De leerkrachten sloten af met een boodschap van hoop, vertrouwen en… durf.

De Belgische overheid roept nu op haar website deelnemers om zich op te geven voor schooljaar 2015-2016. Schooldirecteuren of leerkrachten in de derde graad van het secundair onderwijs die interesse hebben voor de ontwikkelingsproblematiek, Noord-Zuidsolidariteit en interculturele uitwisseling worden opgeroepen zich op te geven. “Vertrek met uw leerlingen naar een Afrikaans land, in samenwerking met een Belgische ngo,” zegt hun oersbericht.

Het project is bedoeld voor leerlingen van het 5e, 6e en 7e jaar secundair onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, en voor alle vormen van onderwijs en alle netwerken. Voor inschrijvingen en informatie op de blog: .