Astrid Roemer weer op het eerste plan

Een verslag van de

Langer dan een decennium verdween ze van het toneel van de publiciteit, maar op vrijdagavond 22 mei 2015 stond ze er opeens weer in volle glorie in het Amsterdamse Compagnietheater: Astrid Roemer. 

Onder de daadkrachtige aansturing van Cindy Kerseborn van de Cimaké Foundation werd een sprankelende hommage gebracht aan Astrid Roemer, die na veel – ook buitenlandse omzwervingen – stralender dan ooit het haar toekomende eerbetoon in ontvangst nam, en er zelf met een reeks nieuwe gedichten een originele bijdrage aan leverde.

Een uitgelezen gezelschap schrijvers en musici bracht een programma van hoog niveau: voordrachten over Roemers werk en muziekcomposities op teksten van Roemer. Volkskrant-criticus Arjan Peters interviewde de schrijfster van de enige trilogie die ooit over het Suriname van na de onafhankelijkheid is geschreven.

  • Foto: Arjan Peters interviewt Roemer
  • Van: Michiel van Kempen