Amsterdam gaat arbeidsdiscriminatie aanpakken

De gemeente Amsterdam gaat mystery-sollicitanten inzetten om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Daarnaast gaat de gemeente een proef uitvoeren, waar 500 vacatures anoniem moeten worden ingevuld bij verschillende werkgevers en komt er meer inzet voor structurele bestrijding van discriminatie op de werkvloer.

De gemeente gaat ook niet meer samenwerken met bedrijven die veroordeeld zijn voor discriminatie. Ook is in de begroting van 2016 meer geld vrijgemaakt voor de taken van gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen, zoals voorlichting, training en bewustwording van werkgevers en het bijstaan van gediscrimineerde Amsterdammers.

Dat staat volgens in de reactie van wethouder Simone Kukenheim op het initiatiefvoorstel ”Amsterdam, een werkvloer voor iedereen.” Ook een meerderheid van de fracties in de raad reageert positief: naast GroenLinks steunden D66, PvdA en SP de voorstellen.

GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens: “We zijn trots dat de wethouder naar aanleiding van onze voorstellen concrete en zichtbare stappen gaat zetten door bijvoorbeeld mystery-sollicitanten in te zetten, zodat werkgevers kunnen worden aangesproken en mensen een eerlijker kans krijgen op de arbeidsmarkt.”

De werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse achtergrond is in Amsterdam ruim twee keer hoger dan bij hun leeftijdgenoten met twee westerse ouders. Dat verschil blijkt niet verklaard te worden door opleidingsniveau. Raadsleden Simion Blom en Jorrit Nuijens spraken met vele betrokkenen over wat ze meemaakten en mogelijke oplossingen.

“Werkloos zijn terwijl je alles doet om aan werk te komen is al erg genoeg. Niet aan de bak komen vanwege een hoofddoek of je achternaam is niet alleen verschrikkelijk voor degene die zoiets meemaakt, maar ook voor de samenleving,” stelt Blom.