Amnesty: rijksrecherche-onderzoek naar dood Henrizquez onvoldoende

Mensenrechten organisatie Amnesty International vind dat de overheid meer moet doen dan een Rijksrecherche-onderzoek alleen om achter de ware toedracht rond de dood van Mitch Henriquez te komen. Dit vanwege de commotie rond de dood van de Arubaan en de verwijten dat de politie racistich optrad.

De organisatie zegt ook dat effectief onderzoek gepast is, gelet op de uitkomsten van onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan (onder andere door Amnesty) naar etnisch profileren en discriminatie door en binnen de Nederlandse politie. “Gezien de uitkomsten van deze studies is effectief onderzoek naar de vraag of negatieve opvattingen over etnische minderheden een rol hebben gespeeld in het politieoptreden jegens Henriquez,," zegt de organisatie in een

Amnesty zegt dat een Rijksrecherche-onderzoek sowieso belangrijk is, maar dat zo'n onderzoek beperkingen heeft.

"Een Rijksrecherche-onderzoek beperkt zich tot onderzoek naar het vermeend strafbare gedrag van de betrokken politieagenten. Dit in tegenstelling tot het type onderzoek waarin de behoorlijkheid en professionaliteit van het politieoptreden wordt onderzocht en getoetst, en algemene beleidsmaatregelen, instructies en trainingen worden geëvalueerd. Een andere beperking van Rijksrecherche-onderzoek is dat de onderzoeken (en de adviezen die daarop soms volgen) veelal niet worden gepubliceerd. Iets wat de politiek-maatschappelijke discussie kan belemmeren."

De mensenrechtenorganisatie suggereert dat voor een aanvullend onderzoek de minister van Veiligheid en Justitie een externe onderzoekscommissie zou kunnen instellen. "Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie kan zelf besluiten - of door de minister worden gevraagd - om een zogenaamd incidentonderzoek te doen. Ook de Nationale ombudsman kan besluiten tot een onderzoek uit eigen beweging," zegt Amnesty.

Een breed evaluatief onderzoek moet uitdrukkelijk ingaan op de vraag in hoeverre negatieve stereotype opvattingen over Antilliaanse mannen een rol hebben gespeeld bij de (risico-)inschatting, de wijze van aanhouding en de behandeling na aanhouding van Henriquez.

Amnesty zegt dat het altijd lastig is om in een individueel onderzoek mogelijke discriminatie aannemelijk te maken. "En in een strafrechtelijk onderzoek zoals dat van de Rijksrecherche is het nog lastiger om eventueel discriminerend elementen in het politieoptreden in juridische zin vast te stellen. Toch moet onderzoek naar het overlijden van Mitch Henriquez zich ook expliciet richten op de vraag of er discriminerende aspecten zijn in het optreden van politie rondom het overlijden van Henriquez.”

De Arubaan Henriquez (42) was op familiebezoek in Nederland en bezocht op zaterdag 27 juni 2015 het ‘Night at the Park’ festival in het Zuiderpark. Volgens het ‘officiële’ bericht van het OM zou Henriquez geroepen hebben dat hij een wapen had, en zou hij zich hebben verzet tegen zijn aanhouding, waarop er geweld tegen hem werd gebruikt. Hij overleed zondag.

In een verklaring kort na zijn overlijden stelde het Openbaar Ministerie (OM) dat Henriquez onderweg naar het politiebureau onwel werd, maar maar  die kort daarna opdoken tonen dat hij al buiten bewustzijn of in coma was voordat hij de politiebus in werd gesleurd.  Het OM meldde toen dat er een rijksrecherge onderzoek zou plaatsvinden, tijdens welke zal worden gekeken of er een verband bestaat tussen het handelen van de agenten en het onwel worden. Het OM geeft in haar bericht toe dat de politie geweld gebruikte om Henriquez aan te houden; volgens haar verzette hij zich tegen zijn aanhouding.

Op maandag trokken zo'n 700 mensen naar het hoofdpolitiebureau in Den Haag, waar ze demonstreerden tegen het politiegeweld. De politie bentwoordde de betoging met geweld.