€260.000 voor Landelijk Netwerk Slavernijverleden

Er komt een coördinatiepunt Landelijk Netwerk Slavernijverleden. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor de oprichting hiervan € 260.000,- beschikbaar, meldt het NiNsee in een persbericht.

Met deze extra investering komt de minister tegemoet aan de lang gekoesterde wens om tot een duurzame samenwerking te komen tussen instellingen voor cultuur, wetenschap en onderwijs, maar ook tussen de regio en de Randstad, zegt het bericht. De ondersteuning ervoor loopt tot eind 2019.

Het coordinatiepunt zal in een samenwerking tussen het NiNsee, het Nationaal Museum van Wereldculturen, het Amsterdam Museum, het Bijlmer Parktheater en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) worden opgezet. Een landelijk georiënteerde initiatief vindt het zijn oorsprong in het Netwerk Slavernijverleden Amsterdam (NSV), dat mede met financiële steun van de gemeente tot stand is gebracht.

Minister Bussemaker: ‘Het coördinatiepunt is een belangrijke stap om het slavernijverleden verder zichtbaar en bespreekbaar te maken. Zodat we het slavernijverleden onderdeel kunnen maken van onze gezamenlijke geschiedenis. Naast deze extra investering verwacht ik dat alle betrokken organisaties een bijdrage leveren hieraan."

Momenteel zijn er landelijk, regionaal en lokaal tal van activiteiten met aandacht voor het slavernijverleden. Dit nieuwe initiatief heeft tot doel om de activiteiten over het slavernijverleden van de verschillende partners, binnen en buiten het Netwerk, aan elkaar te verbinden en zichtbaarder te maken, te faciliteren en te coördineren. “Hiermee wordt de bewustwording over dit deel van onze gezamenlijke geschiedenis vergroot, zowel bij instellingen van cultuur en wetenschap, als bij het grote publiek.”