StephanoStoffel

Artikelen van deze auteur/partner

De partij van Sylvana Simons, Artikel1,  heeft het helaas niet gehaald. Maar als Afro-Nederlander moet ik zeer zeker bekennen dat ik haar een plaats in onze Tweede Kamer der Staten Generaal zeker gunde! 
Ik denk dat een politicus ten dienste staat van het volk en zijn (partij)idealen. Politici zijn om het volk te dienen en het beleid uit te voeren waarop de kiezers hebben gestemd. 
Sylvana Simons, de bekendste en beroemdste zwarte Afro-Nederlander in het land, heeft de politieke partij of beweging DENK verlaten. 
​Zoals ik in deel 1 had aangegeven, zal ik in deel 2 ingaan op mijn persoonlijke keus of stap voor de politiek. Ik ben van geboorte een Afro-Surinamer die op latere leeftijd naar Nederland is gekomen.
Als u de titel leest, zult u zich zeer zeker allereerst afvragen, dat de Sister Act movies inmiddels reeds enkele jaren ofwel decennia oud zijn. En het klopt ook! 
Op vrijdag 24 juni 2016 werd in de vroege ochtend wereldkundig gemaakt dat Groot-Brittannië de
Op zaterdag 18 juni 2016 heb ik in het Afrika Museum de afschaffing van de Trans-Atla
De wereld- en boksicoon Muhammad Ali, the man formerly know as Cassius Clay, was behalve een begenadigd bokser feitelijk iemand die praktisch alles kon.
Nederland heeft sinds enkele maanden een nieuwe partij erbij. Een partij die ontstaan is door het uittreden van twee PvdA Kamerleden uit de fractie van deze partij.
In Nederland is studeren voor een ieder toegankelijk, ongeacht ras, etniciteit, geloof of sociaal economische status. Dit staat weliswaar los van de studiekosten.
Wanneer het gaat over het basisonderwijs in relatie tot de multiculturele samenleving laait om de zoveel tijd weer de discussie op over witte en zwarte scholen. 

Pagina's