StephanoStoffel

Berichten van deze auteur

Nederland heeft sinds enkele maanden een nieuwe partij erbij. Een partij die ontstaan is door het uittreden van twee PvdA Kamerleden uit de fractie van deze partij.

In Nederland is studeren voor een ieder toegankelijk, ongeacht ras, etniciteit, geloof of sociaal economische status. Dit staat weliswaar los van de studiekosten.

Wanneer het gaat over het basisonderwijs in relatie tot de multiculturele samenleving laait om de zoveel tijd weer de discussie op over witte en zwarte scholen. 

Ik keek naar een herhaling van het opgenomen BBC programma Britain's Forgotten Slave Owners.

Pagina's