World Refugee Day: Refugee Protection Under Threat

De bescherming van vluchtelingen staat onder grote druk, schrijft The Hague Peace Project in een persbericht. Volgens de organisatie zou de vluchtelingencrisis van 2015 niet alleen hebben geleid tot veel maatschappelijk onrust, maar zou ook daadwerklijk ervoor hebben gezorgd dat het politieke landschap van veel Europese landen is aangetast.  "Vluchtelingen zijn gebruikt als zondebok door rechtse partijen om hun nationalistische ideologie op de agenda te krijgen", aldus The Hague Peace Project.

Het openlijk in twijfel trekken van de handhaving van de Geneefse Conventie van 1951 wordt niet meer gezien als extreem, maar is zelfs salonfähig geworden bij partijen die zich in het politieke midden bevinden. Mensen worden zonder pardon terug gestuurd naar conflictgebieden als Afghanistan en Irak. Hoe kunnen we het tij keren? Op wat voor manier verhoudt het politieke discours over de vluchtelingencrisis zich tot de dagelijkse ervaring van nieuwkomers en lokale gemeenschappen?

Programma

World Refugee Day

Tijdens World Refugee Day gaan we in gesprek met Tineke Strik (lid Eerste Kamer en universitair docent migratie), Valentin Akayezu (rechtsgeleerde) en Palwasha Hassan (Don’t Send Afghans Back) over wat er op het spel staat vanuit een politiek en juridisch perspectief. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over wat voor strategie er nodig is om het politieke en maatschappelijke tij te keren op een institutioneel, maar vooral ook op individueel niveau. En, wat is er op de lange termijn nodig om op een duurzame manier vluchtelingen in onze maatschappij op te nemen?

In gesprek met publiek

Het publiek heeft een actieve rol in de discussie. Er is ruimte voor het over en weer van gedachten wisselen en standpunten naar voren brengen. Merlijn Twaalfhoven, componist, activist en oprichter van de Turnclub gaat met het publiek in gesprek over de manier waarop je op een creatieve en effectieve manier als individu een verschil kan maken.

Muziek wordt verzorgd door Kamerkoor JIP en de Syrische zanger en musicus Wasim Arslan.

Voertaal: Engels

Plaats: 

De Balie Amsterdam, Kleine Gartmanplantsoen 10

Datum: 

20 jun 2018 - 19:30 tot 22:00
Voeg toe aan jouw agenda