Verzet in de 50-jarige Bijlmer: Zwart Beraad

In het kader van Verzet in de 50-jarige Bijlmer organiseert Imagine IC een evenement rond de actiegroep Zwart Beraad. Onder leiding van Noraly Beyer halen activisten van toen, met tegenspelers en andere tijdgenoten, herinneringen op aan Zwart Beraad. Zij leggen het archief dat in hen zit opgeslagen, voor als erfgoed van de buurt en de stad.

Politici uit de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad doen ook hun verhaal waarin zij vertellen wat Zwart Beraad voor hen betekent. Wie voelt zich erfgenaam? Wat zegt en doet Zwart Beraad jou? Of wil je gewoon komen lunchen en luisteren? Sprekers zijn o.a. Gin Sanches, Renate Hunsel, Jaap van der Aa en Hannah Belliot.

Zwart Beraad

Begin jaren ’90 kwamen zwarte politici en ambtenaren in Amsterdam Zuidoost in verzet tegen de bestuurders van hun stadsdeel. Ze wilden dat lokaal beleid werd gemaakt door mensen uit de buurt en niet door afgevaardigden van politieke partijen uit het centrum van de stad.

Begin 1996 verhevigde het verzet zich: wie zou beslissen waaraan de Europese miljoenen voor de stedelijke vernieuwing van de Bijlmer precies zouden worden besteed? Stedelijke en landelijke media stonden bol van deze revolte. Maar in 1998 verdween de beweging van het toneel. Of niet? In een column vertelt Quinsy Gario hoe deze nu leeft voor hem.

Beleving bewaren

Gemeente- en krantenarchieven leveren voor altijd het bewijs van de geschiedenis van Zwart Beraad. Maar in de Beraders zelf zit veel meer opgeslagen. Wat waren de vergadergewoontes, de rituelen en de grappen? Wij willen hun hele beleving documenteren als archiefstukken.

Aan een panel van archivarissen vragen we hoe wij dat kunnen aanpakken, in de bredere context van verzet in de Bijlmer. Panelleden zijn o.a. Jessica de Abreu (Black Archives) en Dyonna Benett (erfgoedprofessional). Aan álle aanwezigen leggen we deze middag de vraag voor of ieders emoties evenveel gewicht leggen in de schaal van de gevoelswaardering van Zwart Beraad als erfgoed.

Programma

13:30 uur Inloop met lunch

13:45 uur Opening van de tentoonstelling Verzet in de 50-jarige Bijlmer

14:05 uur Introductie door Noraly Beyer, gespreksleider

14:10 uur Zwart Beraad als persoonlijk archief, gesprek tussen en met Gin Sanches, Renate Hunsel, Jaap van der Aa, Hannah Belliot en andere strijders en tegenstrevers

14:50 uur Column van Quinsy Gario over hoe Zwart Beraad hem vormt en raakt.

Een verfrissing wordt rondgedeeld

15:00 uur De nieuwe gemeenteraadsleden Nenita La Rose, Dehlia Timman en anderen over Zwart Beraad in hun eigen politiek

15:30 uur Discussie: hoe bewaren en delen we het archief dat ligt opgeslagen in de betrokkenen van het eerste uur? Zijn ieders gevoelens – van vroeger en van nu – van evenveel betekenis in de waardering van dit archief als erfgoed van de buurt en de stad?

16:55 uur Weging: een panel van archivarissen, onder wie Jessica de Abreu en Dyonna Benett, bespreekt Zwart Beraad als archief en als gedeelde herinnering.

16:00 uur Voortzetting van het gesprek onder het genot van een drankje

Plaats: 

OBA Imagine IC, Bijlmerplein 393, Amsterdam

Datum: 

24 jun 2018 - 13:30 tot 16:45
Voeg toe aan jouw agenda