Van Keti Koti naar Srefi densi

Een historisch overzicht van de politieke, culturele en maatschappelijke strijd in Suriname vanaf de afschaffi ng van de slavernij en hun betekenis en invloed binnen de gemeenschap.

Spreker Moejinga Aboikoni -Linga, Msc (Algemeen Directeur IDS) o.v.b.

Plaats

Plaats de Bazel , Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam

Datum