Spiritueel overleven in slavernij

Leven en overleven in slavernij betekende voor de slaafgemaakten een enorme aanslag op hun spiritueel vermogen. Zij moesten zien te overleven als ding en niet als mens, als privébezit van vreemden met een andere taal en cultuur, die nu opeens als superieur werd opgelegd.

Hoe werd mental slavery geïntroduceerd en in stand gehouden? Hoe heeft het verzet daartegen vanuit een spiritueel en filosofisch kader vorm en inhoud gekregen? Welke spirituele en fi losofi sche concepten lagen ten grondslag aan dit verzet in Afrika en het Caraïbisch gebied? Hoe werken deze concepten door in de huidige Afrikaanse diaspora? 
Dit zijn belangrijke vragen, want ze werpen licht op de manier waarop de slaafgemaakten de strijd voor verdere emancipatie aangingen na de abolitie in 1863. Ze brengen ons ook op het spoor van culturele patronen die doorwerken en de lange weg omhoog, die tot nu toe is afgelegt.
Sandew Hira beantwoordt deze vragen in hun onderling verband. Hij gaat in op de rijke bronnen tijdens slavernij over de Afrikaanse religie en spiritualiteit. Hij behandelt het gedachtegoed van zwarte fi losofen die tot slaaf gemaakt waren en hoe de strijd tegen slavernij vanuit een fi losofi sche en spirituele invalshoek moest worden georganiseerd.

  • Spreker: drs. Sandew Hira (Wetenschappelijk Directeur Instituut Dekolonisatie van Surinameen Coördinator Decolonial International Network)

Plaats

Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam

Datum