Seminar African Caribean & Pacific – EU Programma

African World Studies Institute Organiseert in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 15-25 

Seminar African Caribean & Pacific – EU Programma, het Nederlands EU Voorzitterschap 2016 en het belang en de betekenis voor de Private Sector en de Afrikaanse diaspora in het bijzonder.

Doelgroep
Onder andere (Afrikaanse) Diaspora Organisaties, Lokale overheden, Instellingen en Personen uit de private sector op het gebied van de Zaken doen en die (hun) kennis op het gebied van de Seminar onderwerpen willen verruimen respectievelijk vernieuwen.

Leerdoel
1. Het vergroten en versterken van het bewustwordingsproces over multilaterale samenwerking gericht op de samenwerking tussen de ACP landen en de Europese Unie en de Europese Commissie.
2. Bevorderen van kennis en deskundigheid over de mogelijkheden die de ACP-EU-samenwerking de private sector biedt om de gelden in de toekomst beter te benutten.
We nemen door:
- De betekenis en invulling van artikel 5 van de Cotonou Overeenkomst over de noodzaak om meer informatie en voorlichting te geven alsook artikel 6 van de Overeenkomst.

Sessie 2: Praktische vertaalslag op basis van casuïstiek waarbij de volgende aspecten een rol spelen:
- prioriteiten van het Nederlands EU Voorzitterschap 2016
- ACP -EU onderhandelingsissues
- Stand van zaken met betrekking tot Economische Partnerschapsovereenkomsten, de gevolgen voor de ACP landen van vrijhandelsovereenkomsten van de EU met andere landen. We beantwoorden de vraag: kan en moet de private sector respectievelijk de Diaspora motor van ontwikkeling zijn?

Methodiek
Interactieve hoorcollege, discussies en feedback

Facilitator: Mr. Joyce Naar 

Mr. Joyce Naar heeft gastcolleges over de ACP-EU samenwerking en WTO gegeven in België en aan universiteiten in Praag (Tsjechië), Milaan (Italië), Wroclaw (Polen) en aan de rechten studenten van de ADEK Universiteit van Suriname.
Zij heeft seminars, workshops, trainingen en presentaties over de ACP-EU samenwerking verzorgd in Suriname, Nederland, België en in Trinidad in december 2014 voor de 4th Caribbean International Public Procurement Conference. Zij heeft in december 2013 in Bali, Indonesië, de WTO ministeriële conferentie bijgewoond als WTO deskundige en adviezen gegeven over de WTO Trade Facilitation Agreement. Zij heeft een boek geschreven over de ACP EU samenwerking alsook vele artikelen die zijn gepubliceerd in de Caribbean en door wereldwijde netwerken. Zij is global legal advisor van ACP Civil Society Forum.

 

  • Organisator: African World Studies Institute
  • Datum: 23 mei 2015
  • Tijd: 11.00- 15.00 uur (Registratie vanaf 10.30 uur)
  • Plaats: Den Haag

Registratie en Deelnemersbijdrage
Bent u geïnteresseerd? Stuur registratieformulier voor 15 mei a.s. naar: stawsi@xs4all.nl
Nadere informatie via:
E: stawsi@xs4all.nl
Fb:

U bent pas ingeschreven als de deelnemersbijdrage van € 80 uiterlijk op 20 mei is bijgeschreven op het bankrekeningnummer NL54INGB0000346017 t.n.v. “Sophiedela”, onder vermelding van ‘Seminar ACP mei2015’.
De deelnemersbijdrage is inclusief het boek over de Cotonou Overeenkomst "Een beschrijving en analyse van de ACP-EG-Partnerschapsovereenkomst. Samenwerking in wederzijds belang en onderlinge afhankelijkheid" (ISBN 90-74705-07-)

Plaats: 

Den Haag

Datum: 

23 mei 2015 - 11:00
Voeg toe aan jouw agenda