Overlevering en wetenschap over de doorwerking

Al sinds de afschaffi ng van de trans-Atlantische slavernij is de doorwerking van het slavernijverleden een belangrijk onderwerp in de Afro-Caraïbische gemeenschappen. Een centrale gedachte over het effect van het slavernij- en koloniaal verleden is dat het als kenmerkend wordt gezien voor het noodlot van de Afro-
Caraïbische mens.

Zelfbeeld, verwachtingen van de omgeving en de interpretatie van allerlei problematiek worden sterk door die gedachte bepaald. Aan de tijd van de slavernij worden uiteenlopende zaken als gezinsproblematiek, zwakke organisatievermogen en matig solidariteit toegeschreven. We kunnen dit noemen: de volkswetenschap over de doorwerking.

En hoewel zulke kennis zeer serieus moet worden genomen, alleen al omdat ze in de beleving van velen een grote rol speelt, is het een groot manco dat er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de doorwerking van het slavernijverleden en de koloniale tijd. Deze belangrijke omissie van de offi ciële wetenschapsbeoefening wordt in deze lezing ter sprake gebracht.

Het is tevens een begin om serieus aandacht te vragen voor onderzoek naar de doorwerking van het
slavernijverleden.
Dr. Frank Dragtenstein gaat in op dat wat wetenschappelijk bekend is over de doorwerking. Daarna is er o.l.v. dr. Jurenne Hooi panelgesprek met ervaringsdeskundigen over de betekenis van de opvattingen binnen de Afro-Caraïbische gemeenschappen over de doorwerking van het slavernijverleden.

  • Sprekers dr. Frank Dragtenstein (Historicus)
  • Panel drs. Urmy Macnack (Antropoloog) ,
  • dr. Glenn Helberg (Psychiater)
  • en Jorien Wuite MSc. (gevolmacht ig Minister St. Maar ten)

Plaats

Bijlmer Parktheater, Amsterdam Zuidoost

Datum