Het haperend historisch geweten van Nederland

Nederland is 400 jaar lang een koloniale mogendheid geweest. Deze geschiedenis heeft binnen de Nederlandse cultuur diepe sporen achtergelaten. Het is gewoonweg onmogelijk om mensen in slavernij te houden en uit te buiten en hen tegelijkertijd als gelijkwaardig te zien.

Overheersing veronderstelt superioriteitswaan, en die gaat diep in de poriën van een samenleving zitten.
Met de afschaffi ng van de slavernij zijn de vooroordelen, misverstanden en rationalisaties verbonden aan dat superioriteit denken natuurlijk niet in één klap verdwenen. Vormen van overgeërfd racisme en koloniaal denken zitten de Afro-Caraïbische gemeenschap nog steeds dwars en kunnen door andere Nederlanders die het willen zien, nog steeds teruggevonden worden.

Nu is het niet zo dat iedere vorm van onwetendheid of ontkenning meteen als bewuste ‘racistische’ stellingname moet worden opgevat. Het gaat misschien wel juist vooral om nalatigheid, om een slapend geweten dat het verzuimt om het (onbewust) functioneren en klakkeloze overdracht van koloniaal denken aan te pakken. 

Duidelijk zichtbaar wordt die gewetensslapte in de publieke sfeer, als instanties waarvan het goede voorbeeld mag worden verwacht, het laten afweten. In de politiek, als een minister Suriname wegzet als ‘failed state’. In het onderwijs waar men gedwongen door de Nationale Canon nog maar schoorvoetend aandacht aan het slavernijverleden besteedt. En in de media, waar ontkenners van het belang van het slavernijverleden nog steeds ongebreideld kunnen dooremmeren. 
In een serie van drie bijeenkomsten wordt het historisch geweten van Nederland aangesproken door Nederlanders die wel bereid zijn de hand in eigen boezem te steken. Zij worden in de gelegenheid gesteld vertegenwoordigers uit de politiek, het onderwijs en de media aan de tand te voelen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179,
1019 HC Amsterdam.

1e bijeenkomst - Vrijdag 19 april 2019
Thema: Het politiekbestuur en het slavernijverleden
Sprekers Rutger Groot Wassink (Wethouder Amsterdam) en n.n.t .b.
Tijd 16.00 tot 18.00 uur

2e bijeenkomst - Vrijdag 10 mei 2019
Thema Onderwijs en het slavernijverleden
Sprekers prof. Alex St ipriaan en n.n.t .b.
Tijd 16.00 tot 18.00 uur

3e bijeenkomst - Vrijdag 14 juni 2019
Thema Media en het slavernijverleden
Sprekers drs. Tamira Combrink (Historica) en n.n.t .b.
Tijd 16.00 tot 18.00 uur

 

Plaats

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam.

Datum