#Hekjesdenken: Kansen en discriminatie | Dialoogdag II

Discriminatie op de arbeidsmarkt en segregatie in het onderwijs; problemen die anno 2015 nog steeds actueel zijn. 

Hoeveel kansen biedt Nederland? Worden deze kansen ook benut? Hoe kunnen we een fenomeen als discriminatie op de arbeidsmarkt verhelpen? 

De Navigators Academie stelt jou in staat door middel van deze dialoogdag om met andere jongeren en beleidsmakers samen na te denken over deze vraagstuk. 

Er worden hekken om veel posities en delen van de samenleving geplaatst: niet iedereen met de juiste competenties wordt uitgenodigd en bepaalde groepen worden buitengesloten. Hierbij worden hekken geplaatst. De Navigators Academie wil uitvogelen waar en waarom deze hekken om bepaalde bevolkingsgroepen worden geplaatst. 

Kom 19 december naar de Balie als je tussen de 16 en de 30 jaar bent en het interessant vindt om over deze onderwerpen te praten en in discussie te gaan. De dag zal bestaan uit een panel bestaande uit opiniemakers en professionals met diverse achtergronden (onderwijs, politiek, werkgevers, en wetenschap), een dialoog tussen jongeren, en een afsluitend debat tussen de aanwezigen en beleidsmakers.

Dit is een tweede dialoogdag dat door de Navigators Academie wordt georganiseerd. De Navigators Academie is een initiatief van IDEA NL en wordt gevormd door een club van zeven jongeren die zich bezig houden met sociale cohesie en verbinding in Nederland, en is in Amsterdam gevestigd . De Navigators organiseren drie dialoogdagen. De eerste dialogodag ging over de Nederlandse identiteit en vond in oktober plaats. De volgende dialoogdag vindt op 6 Februari plaats en gaat over Taboes doorbreken. 

Het doel van de Navigators Academie om de hand van deze drie dialoogdagen een rapport schrijven met concrete aanbevelingen over hoe om te gaan met toenemende spanningen tussen diverse groepen in Nederland. Dit rapport wordt verspreid in de samenleving en overhandigd aan de locale en nationale politiek. 

Kom mee denken. Los van de inhoud hebben we gezelligheid, hapjes en een borrel. Het is bovendien gratis om deel te nemen. 

LOCATIE: De Balie
INLOOP: 13:30 uur
AANMELDEN VERPLICHT (verder geen kosten aan verbonden): http://goo.gl/forms/efGy7ODv05

Plaats: 

Amsterdam

Datum: 

19 dec 2015 - 13:30 tot 18:00
Voeg toe aan jouw agenda