“Caravaan Reparatie AOW-Gat” gaat naar Den Haag

MANIFESTATIE

30 Juni-1 Juli Comité l “Caravaan Reparatie AOW-Gat” gaat naar Den Haag

Datum: vrijdag 3 november 2017

Tijd: 18.30 uur - 21.00 uur

Locatie: Wijkcentrum Kormelink (SIMUD). Kormelinkweg 1. 1104 NP Amsterdam-Zuidoost

Telefoon: 020-3415513

 

Programma:

  • 18.30 - 19.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 19.15 - 19.20 uur: Korte toelichting op het doel van de bijeenkomst door Roy Ristie, voorzitter van het 30 juni-1 Juli Comité
  • 19.20 - 19.40 uur: Thema: "Actie Caravaan Reparatie AOW-Gat" door Winston Kout, ex-directeur van Coloured Holland en Kwakoe Events
  • 19.40 - 20.00 uur: Discussie met de zaal
  • 20.00 - 21.00 uur: Informeel samenzijn
  • 21.15 uur: Sluiting.Uitgangspunten/overwegingen campagne Caravaan Reparatie AOW-Gat:  

 

1. Bij de invoering van de AOW tot stand gekomen bij noodwet door het kabinet Drees is immers aan alle Nederlanders van 15 jaar en ouder het recht op AOW toegekend. Voor burgers die destijds ouder dan 15 jaar waren, heeft de Nederlandse Staat toen de verantwoordelijkheid op zich genomen, de premiebetaling van de ontbrekende verzekeringsjaren te betalen. De Nederlandse Staat heeft haar onderdanen woonachtig in Nederland zo een volledig AOW pensioen op hun 65ste jaar willen garanderen.

 2. De Nederlandse Staat heeft destijds groepen die niet onder de werkingssfeer vielen van de AOW waaronder missionarissen, zendelingen en gouverneurs middels een aanvullende regeling ervoor gezorgd dat zij ook een volledig AOW pensioen konden opbouwen.

 3. Surinaamse en Antilliaanse Rijksgenoten die niet in staat waren/zijn om naar Nederland te komen en legaal te verblijven kunnen hun recht in deze niet succesvol claimen. Dit ervaren wij als rechtsongelijkheid.

 4. Surinaamse en Antilliaanse gerechtigden hebben een tekort aan verzekeringsjaren. Dit is o.a. te wijten aan gebrek van informatie welke met name de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verwijtbaar is. De SVB moest ons immers hierover informeren en ons de gelegenheid hebben geboden om met terugwerkende kracht verzekeringsjaren in te kopen.

5. Surinaamse en Antilliaanse Rijksgenoten die destijds zeker ook Nederlanders waren, zijn niet door de Nederlandse overheid en/of haar uitvoeringsinstanties geïnformeerd over hun rechten in deze en de middelen, om deze te waarborgen. Dit ondanks de eeuwenlange onderlinge hechte relatie.

 6. Dat het immoreel en op zijn minst onfatsoenlijk is dat de gerechtigden in deze, ten gevolge hiervan in de positie zijn komen te verkeren waar zij in armoede en ook nog met allerlei beperkingen van de bijstandswet hun oude dag moeten slijten.

 7. Dat er gerechtigden zijn die maandelijks € 50,00 ontvangen en daarvan moeten leven.

 8. Dat Nederland als moreel hoogstaand aangeschreven land dit mensen, met name (voormalige) Rijksgenoten, niet kan aandoen en zeker niet kan blijven aandoen.

 9. Dat Nederland tot de tien rijkste landen van de wereld behoort en op één na de modernste economie ter wereld heeft.

 Wij roepen u op om met al uw ten dienste staande middelen te bevorderen dat, hetzij middels reparatiewetgeving, dan wel anderszins, de gerechtigden en belanghebbenden recht wordt gedaan.

 

30 Juni-1 Juli Comité

Contactpersoon: Roy Ristie

E-mail: royristie@yahoo.com

Telefoon: 06-45579471

Facebook: 30 Juni-1Juli

Plaats: 

Wijkcentrum Kormelink (SIMUD)1104 NP Amsterdam-Zuidoost, Kormelinkweg 1

Datum: 

3 nov 2017 - 18:30 tot 21:15
Voeg toe aan jouw agenda